2021 Červenec

Podzimní termín MZ 2020/21

By: 732

Výsledky mimořádného termínu didaktických testů, které se budou konat 7. – 9. 7. 2021, zašleme e-mailem všem zúčastněným žákům 20. 7. 2021. V případě neúspěšného pokusu je možné neprodleně se