Změny v rozvrhu

Změny rozvrhu

Změny rozvrhu v úterý 19. 11. 2019:
1. hod. – 3. A – odpadá
2. hod. – 4. A – MAT
4. hod.:
2. A – EKO
3. A – MAT
5. a 6. hod. – 3. A – spojí Mgr. Denk
7. hod. – 3. A – ÚČE PC – odpadá