poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Studium a jeho organizace

Organizace školního roku 2018/19 

  1. pololetí: 3. září 2018 – 31. ledna 2019
  2. pololetí: 4. února 2019 – 28. června 2019

Školní prázdniny:

Podzimní                        29. 10. a 30. 10. 2018
Vánoční                          22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní                         1. 2. 2019
Jarní                               25. 2. – 3. 3. 2019
Velikonoční                     18. – 22. 4. 2019
Hlavní                             od 1. 7.  2019 do 31. 8. 2019
                                       (výuka pro školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. 9. 2019)

Maturitní zkoušky - podzimní termín 2018:

Písemná maturitní zkouška z ČJ:            3. 9. - 7. 9. 2018 
Praktická maturitní zkouška:                   11. 9. 2018 od 8. 00  – denní studium
                                                                11. 9. 2018 od 8. 00  – dálkové studium
Písemné maturitní zkoušky:                    3. 9. - 7. 9. 2018
Ústní maturitní zkoušky:                          13. 9. 2018

 

Pololetní zkoušky:     21. 1. - 25. 1. 2019 (předběžný termín, bude upřesněno)

 

Přijímací zkoušky:     přihlášky pro denní studium odevzdat v kanceláři školy do 1. 3. 2019

                                    přihlášky pro dálkové studium odevzdat v kanceláři školy do 20. 3. 2019
                                     (možné i pozdější přihlášení)                        
  • 1. termín přijímacího řízení 1. kola - bude upřesněno
  • 2. termín přijímacího řízení 1. kola - bude upřesněno
  • náhradní termín přijímacího řízení - bude upřesněno

 

Pedagogické porady:

  • listopad 2018 - bude upřesněno
  • leden 2019 - bude upřesněno
  • duben 2019 - bude upřesněno
  • červen 2019 - bude upřesněno

                                                          

Dny otevřených dveří:

     5. listopadu 2018       14. 00 - 17. 00 hodin
     5. prosince 2018        14. 00 - 17. 00 hodin
     9. ledna 2019             14. 00 - 17. 00 hodin
     

 

Informační dny pro rodiče:

    listopad 2018 - bude upřesněno         14. 00 – 17. 00  hodin
    duben 2019 - bude upřesněno           14. 00 – 17. 00  hodin