Studium

Organizace školního roku 2020/21

1. pololetí: 1. září 2020 – 28. ledna 2021
2. pololetí: 1. února 2021 – 30. června 2021

Školní prázdniny
Podzimní                        29. 10. a 30. 10. 2020
Vánoční                          23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní                         29. 1. 2021
Jarní                               8. 3. – 14. 3. 2021
Velikonoční                     1. 4. – 2. 4. 2021
Hlavní                             od 1. 7.  2021 do 31. 8. 2021

Výuka pro školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021
Maturitní zkoušky - podzimní termín 2020
Praktická maturitní zkouška: 7. 9. 2020 od 8: 00 hodin
Didaktické testy: 1. 9. a 4. 9. 2020
Ústní maturitní zkoušky: 8. 9. 2020
Pololetní zkoušky
18. 1. – 22. 1. 2021
červnový termín bude upřeněn
Přijímací zkoušky

Přihlášky pro denní studium odevzdat v kanceláři školy do 1. 3. 2021
Přihlášky pro dálkové studium odevzdat v kanceláři školy do 20. 3. 2021 (pro dálkové studium možné i pozdější přihlášení)

1. termín 1. kola přijímacího řízení  – bude upřesněn

2. termín 1. kola přijímacího řízení – bude upřesněn

náhradní termín přijímacího řízení – bude upřesněn

Pedagogické porady
  • 19. listopad 2020
  • 25. ledna 2021
  • 15. dubna 2021 
  • 22. června 2021
Dny otevřených dveří
10. listopadu 2020       14. 00 – 17. 00 hodin
10. prosince 2020        14. 00 – 17. 00 hodin
7. ledna 2021               14. 00 – 17. 00 hodin
Informační dny pro rodiče
19. listopadu 2020       14. 00 – 17. 00 hodin
15. dubna 2021           14. 00 – 17. 00 hodin