Dálkové studium

Dálkové studium

Žáci jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Podmínkou přijetí je ukončené základní vzdělání. 

Studium při zaměstnání je určeno uchazečům bez věkového omezení, kteří mají ukončené základní vzdělání nebo střední odborné bez maturity, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. 

Studenti dálkového studia nemají tzv. statut studenta (neplatí pro ně daňové zvýhodnění, slevy na dopravu, úlevy ze zdravotního pojištění apod. jako pro žáky denního studia).

Studium trvá pět let (při ukončeném pouze základním vzdělání) a je ukončeno maturitní zkouškou. Škola má možnost uznat předchozí vzdělání a umožnit nástup do vyššího ročníku, čímž se doba studia zkracuje. Učební plán zahrnuje předměty povinného základu. Posluchači studují dva cizí jazyky a mohou si vybrat z jazyka německého, anglického nebo ruského.
Forma studia je dálková v rozsahu přibližně 210 konzultačních hodin za školní rok.

Konzultace se konají 1x za 2 týdny.

Pátek    13:00 – 18:00 hod.
Sobota  8:00 – 16:45 hod.

Zkoušky za každé pololetí se konají v průběhu výuky.

Školné činí 18 000,- Kč za rok.

Přihlášky ke studiu: Uchazeči o studium podávají přihlášku písemně na formuláři, který je k dispozici ve škole či na stránkách školy.

Přihlášky do 1. ročníku se přijímají do 20. března 2021 (je možno i pozdější přihlášení do září 2021).
K přihlášce je nutno doložit vysvědčení z posledního ročníku základní školy nebo všechna vysvědčení z předchozí SOŠ nebo SOU.

V případě, že má uchazeč o studium absolvované nějaké předchozí studium, je možné započtení tohoto předchozího vzdělání a nastoupení do vyššího ročníku (zkrácená doba studia).

Termín přijímacího řízení : květen 2020 (při přihlášení do 1. 3. 2021), v případě pozdějšího přihlášení se přijímací formality vyřizují hned při přihlášení (zájemci o studium obdrží rozhodnutí o přijetí a potřebné studijní materiály).