Volitelné obory

Volitelné obory

Volitelný obor školy si žáci vybírají na konci 2. ročníku pro 3. a 4. ročník.
Mohou si  zvolit jeden z nabízených oborů:

1. Sociálně-právní obor – zahrnuje předměty vyučované ve 3. a 4. ročníku:
• Psychologii
• Etiku
• Filozofii
• Sociologii​

2. Cestovní ruch –  zahrnuje předměty vyučované ve 3. a 4. ročníku:
• Zeměpis cestovního ruchu
• Technika cestovního ruchu
• Průvodcovská činnost