Maturita 2021

Termíny maturit

Důležité termíny pro maturanty POA

odevzdat přihlášky k jarním termínu MZ 2021 – do 30. 11. 2020

Maturitní zkoušky – jarní termín 2021:

26. 4. 2021 – klasifikační porada pro 4. A a 5. DS
29. 4. 2021 – předávání vysvědčení
30. 4. 2021 – 8. 00 – praktická maturitní zkouška 4. A
30. 4. 2021 – 8. 30 – praktická maturitní zkouška 5. DS
3. 5. 2021 – 13. 30 – anglický jazyk – didaktický test
4. 5. 2021 – 8. 00 – český jazyk – didaktický test
5. 5. 2021 – 13. 00 – německý jazyk – didaktický test
5. 5. 2021 – 13. 00 – ruský jazyk – didaktický test
24. 5. – 28. 5. 2021 – ústní maturitní zkoušky

Témata k maturitní zkoušce