Maturita 2021

Termíny maturit

Organizace podzimního termínu MZ 2020/21

Výsledky mimořádného termínu didaktických testů, které se budou konat 7. – 9. 7. 2021, zašleme e-mailem všem zúčastněným žákům 20. 7. 2021. V případě neúspěšného pokusu je možné neprodleně se přihlásit k podzimnímu termínu MZ, a to nejpozději do 23. 7. 2021.
Přihláška k podzimnímu termínu MZ byla zaslána všem e-mailem. Přihlášení k podzimnímu termínu MZ není povinné, na složení celé maturitní zkoušky máte 5 let od ukončení studia. Ale informujte nás prosím e-mailem, zda se k podzimnímu termínu budete přihlašovat či nikoli.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete poslat naskenovanou e-mailem, přinést osobně v úředních hodinách (21. 7. 2021) do školy nebo poslat poštou. V případě, že již nyní víte, že k mimořádnému červencovému termínu MZ nepůjdete, a chcete se zúčastnit podzimního termínu, můžete se již nyní přihlásit, abyste na to později nezapomněli. Škola nemá povinnost Vás k přihlašování k MZ vyzývat.
Pokud se ke zkoušce v pozimním termínu přihlásíte, musíte se jí zúčastnit. Případnou neúčast na zkoušce (z vážného důvodu) musíte omluvit řediteli školy do 3 dnů od dané zkoušky (lékařským potvrzením apod.). Není to stejné jako u mimořádného termínu MZ, kdy povinnost přihlašovat se a omlouvat svou nepřítomnost nemáte!

Důležité termíny:

1. – 3. 9. 2021 – didaktické testy – řádný, opravný, náhradní termín (konají se na jiné SŠ – tato informace je uvedena na pozvánkách k MZ, které vám budou zaslány přibližně dva týdny před zkouškou e-mailem). Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT do 15. srpna 2021.

6. 9. 2021 – 9. 00 – písemná maturitní zkouška – ČJL, cizí jazyk – pouze pro žáky konající maturitní zkoušku opravnou či v náhradním termínu z dřívějších termínů (netýká se maturantů ze školního roku 2019/20, 2020/21) – koná se na POA

6. 9. 2021 – 12. 00 – praktická maturitní zkouška – řádný, opravný, náhradní termín – koná se na POA

7. 9. 2021 – ústní maturitní zkoušky – náhradní a opravný termín – čas bude upřesněn dle počtu přihlášených žáků – konají se na POA

Témata k maturitní zkoušce