Maturita 2021

Termíny maturit

Důležité termíny pro maturanty POA

odevzdat přihlášky k jarním termínu MZ 2021 – do 30. 11. 2020

Maturitní zkoušky – jarní termín 2021:

17. 5. 2021 – klasifikační porada pro 4. A a 5. DS
17. 5. 2021 – 8. 30 – praktická maturitní zkouška 4. A
17. 5. 2021 – 9. 00 – praktická maturitní zkouška 5. DS
21. 5. 2021 – předávání vysvědčení
19. 5. 2021 – 8. 30 – písemná maturitní zkouška – ČJL + cizí jazyk – pouze pro žáky konající maturitní zkoušku opravnou či v náhradním termínu
24. 5. 2021 – 13. 30 – anglický jazyk – didaktický test
25. 5. 2021 – 8. 00 – český jazyk – didaktický test
26. 5. 2021 – 13. 00 – německý jazyk – didaktický test
26. 5. 2021 – 13. 00 – ruský jazyk – didaktický test
7. 6. – 9. 6. 2021 – ústní maturitní zkoušky

Témata k maturitní zkoušce