Informace pro žáky s OMJ

Informace k přijímacímu řízení pro žáky s odlišným mateřským jazykem (ve formátu PDF zde)

Povinnou součástí přihlášky u žáků s odlišným mateřským jazykem jsou následující přílohy:

  • doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou, byla-li ukončena v zahraniční škole;
  • žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka (ve formátu DOCX zde);
  • žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce;
  • doklad o oprávněnosti pobytu cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona.