Výsledky přijímacího řízení

Uchazeči přijatí v I. kole přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 dle kritérií přijetí  – v pořadí od nejlepších výsledků.

(žáci jsou uvedeni pod evidenčním číslem, které bylo uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám nebo bylo zasláno uchazečům e-mailem):

08/2020
01/2020
05/2020
02/2020
19/2020
07/2020
06/2020
11/2020
12/2020
03/2020
13/2020
04/2020
14/2020
10/2020
21/2020
09/2020
17/2020
15/2020
16/2020

Nepřijatí uchazeči v I. kole přijímacího řízení na školní rok 2020/2021:

18/2020
20/2020

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy 16. 6. a 17. 6. 2020 v době od 9: 00 do 17: 00 hodin.