Výsledky přijímacího řízení

Uchazeči přijatí v I. kole přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 dle kritérií přijetí  – v pořadí od nejlepších výsledků.

(žáci jsou uvedeni pod evidenčním číslem, které bylo uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám nebo bylo zasláno uchazečům e-mailem):

1. ZN/30/POA/21
2. ZN/23/POA/21
3. ZN/20/POA/21
4. ZN/11/POA/21
5. ZN/38/POA/21
6. ZN/36/POA/21
7. ZN/10/POA/21
8. ZN/32/POA/21
9. ZN/16/POA/21
10. ZN/5/POA/21
11. ZN/13/POA/21
12. ZN/17/POA/21
13. ZN/22/POA/21
14. ZN/35/POA/21
15. ZN/28/POA/21
16. ZN/25/POA/21
17. ZN/40/POA/21
18. ZN/33/POA/21
19. ZN/19/POA/21
20. ZN/9/POA/21
21. ZN/31/POA/21
22. ZN/15/POA/21
23. ZN/21/POA/21
24. ZN/37/POA/21
25. ZN/39/POA/21
26. ZN/34/POA/21
27. ZN/27POA/21
28. ZN/29/POA/21
29. ZN/18/POA/21
30. ZN/6/POA/21
31. ZN/26/POA/21
32. ZN/24/POA/21
33. ZN/4/POA/21

Nepřijatí uchazeči v I. kole přijímacího řízení na školní rok 2021/2022:

ZN/8/POA/21
ZN/14/POA/21
ZN/3/POA/21
ZN/7/POA/21
ZN/12/POA/21

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout ve čtvrtek 20. 5. 2021 v době od 7. 30 do 16. 00 hodin v kanceláři školy, kde budou zároveň vyřizovány přijímací formality. Poštou se rozhodnutí o přijetí nezasílá, odeslána budou pouze nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí.
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdíte odevzdáním podepsaného zápisového lístku. Zápisový lístek odevzdáte po převzetí rozhodnutí o přijetí dne 20. 5. 2021 nebo nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tzn. nejdéle do 2. 6. 2021. Pokud zápisový lístek škole do tohoto termínu nepředáte, účinky rozhodnutí o přijetí zanikají.
S odevzdáním zápisového lístku je nutno podepsat smlouvy o studiu a zaplatit školné nebo minimálně administrativní poplatek ve výši 3 000,- Kč (tento poplatek se odečítá z celkové částky školného na školní rok 2021/2022), čímž je zcela stvrzen zájem uchazeče o studium na naší škole.