Přijímací řízení

Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Jednotná přijímací zkouška se bude konat 3. a 4. května 2021.

Náhradní termín bude 2. a 3. června 2021.

V letošním školním roce se naše škola rozhodla využít výjimku MŠMT ČR a nebudeme konat přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/22. Uchazeče o studium budeme přijímat pouze na základě studijních výsledků ze ZŠ, popř. přihlédneme k jejich dalším schopnostem a dovednostem či zájmu o studium.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na stránkách školy dne 19. 5. 2021. Ředitel školy zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci přijatých žáků vyzvednou v kanceláři školy dne 20. 5. 2021 v době od 7. 30 do 16. 00 hodin.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy při vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění výsledků na stránkách školy), tzn. do 2. 6. 2021.