Historie školy

O nás

Naše soukromá škola, Plzeňská obchodní akademie s. r. o. působí v oblasti školství již 26 let. Což sice vedle tradičních středních škol, které  se mohou pochlubit stoletou i víceletou tradicí, může vypadat směšně, ale ne vše staré musí být nejlepší. Jednadvacet let je v některých státech světa bráno jako plnoletost.

Kojenecká léta nás ve školním roce 1993/1994 zastihla v pronajatých prostorách internátu střední školy v Plzni na Borech. Skutečně jsme byli v plenkách. Samí mladí učitelé, plni elánu a zvědavosti, jak to na soukromé škole asi chodí, jak se u nás dětem bude líbit. Třídy byly tak malé, že se do nich vešlo pouze šest lavic, jako tabule sloužily dveře natřené černou barvou, ale i tak se všem dobře pracovalo. Brzy však bylo zřejmé, že těchto pár “pokojíčků" stačit nebude. Stěhování do areálu bývalých kasáren v Kaplířově ulici bylo veselé. Každý žák si symbolicky přenesl do nových prostor svou židli. A začala doba našeho dětství. Byla jiná, než doba kojenecká, ale i ona měla své kouzlo. Třeba v tom, jak bývalí vojáci, nyní civilní zaměstnanci, stále dbali na bezpečnost celého areálu, a chvílemi to dokonce vypadalo, že se budeme muset naučit i salutovat. A žáků stále přibývalo. Ke čtyřletému dennímu studiu jsme otevřeli  také dvouleté pomaturitní studium cestovního ruchu. Bohužel jsme se z upravených prostor kasáren museli po čase opět přestěhovat z důvodu velkých stavebních plánů majitele objektu. 

Pubertu i dospívání jsme proto prožili v budově Politických vězňů 5. Můžeme se pochlubit více než tisíci absolventy, kteří více či méně úspěšně zakotvili v praktickém životě. Řada z nich vystudovala vysoké školy, založila vlastní firmy nebo pracuje ve firmách svých rodičů.

I učitelé nabrali jednadvacetileté zkušenosti, ale věk se jim zastavil v roce 1993. Jinak to nejde, protože žákům v prvním ročníku, i když léta běží, je také stále jen patnáct let. 

Profil a uplatnění absolventů

Podle školního vzdělávacího programu má absolvent školy odborné i společenské znalosti. Je připraven zvládnout účetní i administrativní agendu, pracovat s počítačem, komunikovat ve dvou světových jazycích a dokáže vhodným způsobem rozvíjet sociální vztahy s ostatními lidmi. 

Praxe ukazuje, že uplatnění absolventů je skutečně široké. Řada žáků vystudovala vysoké školy se zcela jiným, než ekonomickým zaměřením. Z naší školy vzešli učitelé, právníci, politologové, pracovníci cestovních či reklamních kanceláří, účetní, pracovníci v sociálních službách, zaměstnanci bank, leasingaových firem či státní správy, ale také modelky i ti, co se dali na uměleckou dráhu.