Projekty

Údaje o zpracovaných projektech

PROJEKT POA JE SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.  

Název projektu:  
Číslo výzvy:   
Název programu: 
Prioritní osa: 
Získaná podpora v Kč:

POA2
02_18_065
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
617 602,- Kč

Název projektu:  
Číslo výzvy:   
Název programu: 
Prioritní osa: 
Získaná podpora v Kč:

POA
02_16_035
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
373 012,- Kč

Název projektu:  
Číslo výzvy:   
Název programu: 
Prioritní osa: 
Oblast podpory:
Získaná podpora v Kč:

MODERNÍ ŠKOLA
34
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1 – Počáteční vzdělávání
5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
681 460,- Kč

Naše škola se přihlásila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzvy č. 56, vyhlášené MŠMT. Díky této výzvě se nám podařilo získat finanční prostředky na jazykově vzdělávací kurz pro 30 našich žáků, kteří v době od 18. do 24. října 2015 odjeli do Londýna, kde se v dopoledních hodinách účastnili výuky v jazykové škole a odpoledne poznávali krásy Anglie. Dále byly z výzvy č. 56 financovány zahraniční vzdělávací pobyty pro některé naše pedagogy.

Název projektu:  
Číslo výzvy:   
Název programu: 
Prioritní osa: 
Oblast podpory:
Získaná podpora v Kč:

UČÍME SE JAZYKY
56
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
7.1 – Počáteční vzdělávání
7.1.1 –  Zvyšování podpory vzdělávání
704 761,- Kč

Více zde: www.poaplzen.cz/vzdprokonkurenci/ 

Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních programech

Škola se zúčastnila mezinárodní programu EDISON organizovaného studentskou organizací AIESEC – únor 2014