poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Změny v rozvrhu

 

Změny rozvrhu ve čtvrtek 19. 9. 2019 z důvodu nepřítomnosti Mgr. Denka:
1. hod.:
1. A - odpadá - přesouvá se na 2. vyučovací hodinu
2. A - odpadá
2. hod. - 1. A - NJ - místo 1. vyučovací hodiny
3. hod. - 1. A - MAT
6. a 7. hod. - 4. A - celá třída ITEP - sraz ve 12. 50 před školou - společný přesun MHD na Slovany - konec ve 14.35 na Slovanech - Mgr. Pašková

Změny rozvrhu v pátek 20. 9. 2019 z důvodu nepřítomnosti Mgr. Grieszlové a Mgr. Hrdinové, PhD.:
2. hod.:
3. A - KAJ - celá třída
4. A - Mgr. Denk
3. hod.:
1. A - AJ
3. - 5. vyučovací hodina - 3. A - celá třída - veletrh cestovního ruchu - sraz v 10. 50 před školou - společný přesun MHD na veletrh cestovního ruchu na Slovany - Mgr. Denk
4. hod. - 1. A - AJ - místo 5. vyučovací hodiny
5. hod. - 2. A - odpadá