poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Učební plán
Název ŠVP
Kód a název vzdělávacího programu
Dosažený stupeň vzdělání
Délka a forma vzdělání
Způsob ukončení
Certifikace
Platnost
Obchodní akademie
63-41-M/02 Obchodní akademie
střední vzdělání s maturitní zkouškou
čtyřleté denní
maturitní zkouška
vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. 9. 2017 počínaje prvním ročníkem
 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
Celkem
Základní všeobecné předměty
22
18
14
15
69
Český jazyk a literatura
CJL
3
3
3
4
13
První cizí jazyk
PCJ
4
3
3
3
13
Druhý cizí jazyk
DCJ
3
3
3
3
12
Občanská nauka
OBN
2
 -
 -
2
Společenská kultura
SPK
1
 -
1
Dějepis
DEJ
2
2
4
Matematika
MAT
3
3
3
3
12
Základy přírodních věd - Fyzika
FYZ
1
-
 -
 -
1
Základy přírodních věd - Chemie
CHE
1
-
-
-
1
Základy přírodních věd - Biologie
BIO
-
2
-
-
2
Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
 
Základní odborné předměty
9
12
10
10
41
Ekonomika
EKO
3
3
3
3
12
Účetnictví
UCE
 
3
3
3
9
Hospodářský zeměpis
HOZ
2
2
 -
4
Informační technologie
ITE
2
2
2
6
Právo
PRA
 -
 -
2
2
Písemná a elektronická komunikace
PEK
2
2
2
2
8
 
Odborné specializace
1
2
3
2
8
Integrovaný ekonomický předmět - Ekonomie
EKM
-
1
1
1
Integrovaný ekonomický předmět - Statistika
STA
-
1
-
-
1
Integrovaný ekonomický předmět - Účetnictví na PC
ÚPC
-
-
1
1
2
Praxe
PRX
1
1
1
 -
3
 
Volitelné předměty
 -
4
4
8
Seminář k maturitě
 -
 -
1
1
2
Celkem
33
32
32
32
129
 
Volitelné předměty:
Psychologie
Zeměpis cestovního ruchu
Filozofie
Technika cestovního ruchu
Etika
Průvodcovská činnost
Sociologie
Psychologie