poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
DS 5. ročník
Rozvrh studia při zaměstnání - 5. ročník
1. pol. školního roku 2018/2019
Konz. Datum   Pořadové číslo konzultační hodiny
          1 2 3 4 5 6
So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 14.9.2018           AJ AJ EKO EKO NJ NJ
          1.A 1.A 1.A 1.A ZCR ZCR
15.9.2018 So ÚČE ÚČE ÚČE ČJ ČJ ČJ OBN OBN PRA ČJ ÚČE
1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 2.A 2.A 2.A 1.A 1.A
2 5.10.2018             RJ RJ RJ RJ  
            4.A 4.A 4.A 4.A  
6.10.2018 So ÚČE ÚČE ÚČE ÚČE AJ AJ AJ AJ RJ RJ RJ
1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 4.A 4.A 4.A
3 19.10.2018           EKO EKO ČJ ČJ PEK PEK
          1.A 1.A 1.A 1.A ITE ITE
20.10.2018 So     PEK RJ RJ RJ EKO EKO EKO ČJ ČJ
    ITE 4.A 4.A 4.A 1.A 1.A 1.A 1.A 1.A
4 2.11.2018           AJ NJ NJ EKO EKO EKO
          1.A ZCR ZCR 1.A 1.A 1.A
3.11.2018 So NJ NJ NJ NJ ČJ ČJ ČJ OBN OBN EKO EKO
ZCR ZCR ZCR ZCR 1.A 1.A 1.A 2.A 2.A 1.A 1.A
5 23.11.2018             ČJ ČJ PRA PRA OBN
            1.A 1.A 2.A 2.A 2.A
24.11.2018 So RJ RJ RJ RJ NJ NJ NJ NJ ÚČE ÚČE ÚČE
4.A 4.A 4.A 4.A ZCR ZCR ZCR ZCR 1.A 1.A 1.A
6 7.12.2018             ÚČE ÚČE OBN OBN PRA
            1.A 1.A 2.A 2.A 2.A
8.12.2018 So AJ AJ AJ AJ ČJ ČJ PRA PRA EKO EKO  
1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 1.A 2.A 2.A 1.A 1.A  
7 4.1.2019           AJ AJ AJ EKO EKO NJ
          1.A 1.A 1.A 1.A 1.A ZCR
5.1.2019 So ÚČE ÚČE ÚČE ÚČE PRA OBN ČJ ČJ      
1.A 1.A 1.A 1.A 2.A 2.A 1.A 1.A      
8 18.1.2019           PEK PEK NJ NJ ÚČE ÚČE
          ITE ITE ZCR ZCR 1.A 1.A
19.1.2019 So AJ AJ AJ AJ NJ NJ NJ RJ RJ RJ RJ
1.A 1.A 1.A 2.A ZCR ZCR ZCR 4.A 4.A 4.A 4.A

 

Vysvětlivka: U každé konzultační hodiny je uveden předmět a učebna, v které probíhá výuka - např. Předmět: EKO učebna: 2.A