poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
DS 4. ročník
Rozvrh studia při zaměstnání - 4. ročník
1. pol. školního roku 2018/2019
Konz. Datum   Pořadové číslo konzultační hodiny
          1 2 3 4 5 6
So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 14.9.2018           EKO EKO AJ AJ ČJ ČJ
          4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A
15.9.2018 So ČJ ČJ ČJ ÚČE ÚČE ÚČE ÚČE NJ NJ NJ ČJ
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A ZCR ZCR ZCR 4.A
2 5.10.2018             RJ RJ RJ RJ  
            4.A 4.A 4.A 4.A  
6.10.2018 So AJ AJ MAT MAT ÚČE ÚČE ÚČE ÚČE RJ RJ RJ
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A
3 19.10.2018           AJ AJ EKO EKO PEK PEK
          4.A 4.A 4.A 4.A ITE ITE
20.10.2018 So     PEK RJ RJ RJ ČJ CJ ČJ EKO EKO
    ITE 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A
4 2.11.2018             ÚČE ÚČE ČJ ČJ ČJ
            4.A 4.A 4.A 4.A 4.A
3.11.2018 So MAT MAT ČJ ČJ NJ NJ NJ EKO EKO    
4.A 4.A 4.A 4.A ZCR ZCR ZCR 4.A 4.A    
5 23.11.2018           AJ NJ NJ AJ AJ AJ
          4.A ZCR ZCR 4.A 4.A 4.A
24.11.2018 So RJ RJ RJ RJ ÚČE ÚČE ÚČE ÚČE      
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A      
6 7.12.2018           AJ AJ AJ ÚČE ÚČE ÚČE
          4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A
8.12.2018 So MAT MAT MAT ČJ EKO EKO EKO EKO      
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A      
7 4.1.2019             NJ NJ NJ NJ EKO
            ZCR ZCR ZCR ZCR 4.A
5.1.2019 So EKO EKO EKO EKO ÚČE ÚČE ÚČE ÚČE ČJ ČJ MAT
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A
8 18.1.2019           PEK PEK EKO EKO EKO EKO
          ITE ITE 4.A 4.A 4.A 4.A
19.1.2019 So NJ NJ NJ NJ AJ AJ AJ RJ RJ RJ RJ
ZCR ZCR ZCR ZCR 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A

 

Vysvětlivka: U každé konzultační hodiny je uveden předmět a učebna, v které probíhá výuka - např. Předmět: EKO učebna: 2.A