DS 4. ročník

Rozvrh 4.DS
Rozvrh studia při zaměstnání – 4. ročník
1. pol. školního roku 2019/2020
Konz. Datum   Pořadové číslo konzultační hodiny
          1 2 3 4 5 6
So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20.09.2019           ÚČE ÚČE AJ AJ    
          4.A 4.A 4.A 4.A    
                         
                     
2 04.10.2019           ČJ ČJ ÚČE ÚČE    
          4.A 4.A 4.A 4.A    
05.10.2019 So   AJ AJ NJ NJ NJ RJ RJ RJ    
  4.A 4.A ZCR ZCR ZCR 4.A 4.A 4.A    
3 18.10.2019           PEK PEK AJ AJ NJ NJ
          PEK PEK 4.A 4.A ZCR ZCR
19.10.2019 So ÚČE ÚČE MAT MAT EKO EKO EKO ČJ ČJ ČJ  
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A  
4 01.11.2019           EKO EKO ČJ ČJ    
          4.A 4.A 4.A 4.A    
02.11.2019 So NJ NJ MAT AJ AJ RJ RJ RJ RJ    
ZCR ZCR 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A    
5 15.11.2019           PEK PEK ÚČE ÚČE AJ  
          PEK PEK 4.A 4.A 4.A  
16.11.2019 So EKO EKO EKO ÚČE ÚČE ÚČE ČJ ČJ ČJ ČJ  
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A  
6 29.11.2019           ÚČE ÚČE AJ AJ EKO EKO
          4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A
30.11.2019 So RJ RJ RJ RJ ÚČE MAT NJ NJ NJ NJ NJ
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A ZCR ZCR ZCR ZCR ZCR
7 06.12.2019           ÚČE ÚČE ÚČE EKO EKO EKO
          4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A
07.12.2019 So EKO EKO MAT MAT AJ AJ AJ NJ NJ NJ NJ
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A ZCR ZCR ZCR ZCR
8 10.01.2020           PEK PEK ÚČE ÚČE EKO EKO
          PEK PEK 4.A 4.A 4.A 4.A
11.01.2020 So EKO EKO ČJ ČJ ČJ MAT          
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A          
9 24.01.2020           EKO EKO AJ AJ ÚČE ÚČE
          4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A
25.01.2020 So RJ RJ RJ MAT ČJ ČJ ČJ        
4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A 4.A        

 

Vysvětlivka: U každé konzultační hodiny je uveden předmět a učebna, ve které probíhá výuka – např. Předmět: EKO učebna: 2.A