DS 3. ročník

Rozvrh 3.DS
Rozvrh studia při zaměstnání – 3. ročník
1. pol. školního roku 2019/2020
Konz. Datum   Pořadové číslo konzultační hodiny
          1 2 3 4 5 6
So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20.09.2019           ČJ ČJ ITE ITE ÚČE ÚČE
          3.A 3.A ITE ITE 3.A 3.A
21.09.2019 So     ČJ ČJ AJ AJ          
    3.A 3.A 3.A 3.A          
2 04.10.2019           EKO EKO PEK PEK ÚČE ÚČE
          3.A 3.A PEK PEK 3.A 3.A
05.10.2019 So     RJ RJ RJ RJ NJ NJ NJ AJ AJ
    2.A 2.A 2.A 2.A ZCR ZCR ZCR 3.A 3.A
3                          
                     
19.10.2019 So   MAT ÚČE ÚČE ČJ ČJ ČJ EKO EKO EKO  
  3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A  
4 01.11.2019               PEK PEK ČJ ČJ
              PEK PEK 3.A 3.A
02.11.2019 So   MAT NJ NJ NJ AJ AJ AJ      
  3.A ZCR ZCR ZCR 3.A 3.A 3.A      
5 15.11.2019           ÚČE ÚČE EKO EKO ITE  
          3.A 3.A 3.A 3.A ITE  
16.11.2019 So ÚČE ÚČE ÚČE ČJ ČJ ČJ EKO EKO EKO EKO  
3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A  
6 29.11.2019             ITE NJ NJ AJ AJ
            ITE ZCR ZCR 3.A 3.A
30.11.2019 So MAT ÚČE ÚČE ÚČE RJ RJ RJ RJ RJ    
3.A 3.A 3.A 3.A 2.A 2.A 2.A 2.A 2.A    
7 06.12.2019           ITE ITE ČJ ÚČE ÚČE ÚČE
          ITE ITE 3.A 3.A 3.A 3.A
07.12.2019 So NJ NJ NJ NJ MAT EKO EKO AJ AJ AJ AJ
ZCR ZCR ZCR ZCR 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A
8 10.01.2020           ČJ ÚČE AJ AJ AJ ITE
          3.A 3.A 3.A 3.A 3.A ITE
11.01.2020 So   NJ NJ NJ NJ EKO EKO EKO EKO    
  ZCR ZCR ZCR ZCR 3.A 3.A 3.A 3.A    
9 24.01.2020           ÚČE ÚČE EKO EKO PEK PEK
          3.A 3.A 3.A 3.A PEK PEK
25.01.2020 So   ČJ MAT RJ RJ RJ          
  3.A 3.A 2.A 2.A 2.A          

 

Vysvětlivka: U každé konzultační hodiny je uveden předmět a učebna, ve které probíhá výuka – např. Předmět: EKO učebna: 2.A