poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Projekty

Údaje o zpracovaných projektech:

PROJEKT POA JE SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 • Název projektu:         POA
 • Číslo výzvy:               02_16_035
 • Název programu:       Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Prioritní osa:              02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 • Získaná podpora v Kč:  373 012,- Kč

 

 • Název projektu: MODERNÍ ŠKOLA
 • Číslo výzvy: 34
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
 • Získaná podpora v Kč: 681 460,- Kč

 

Naše škola se přihlásila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzvy č. 56, vyhlášené MŠMT.
Díky této výzvě se nám podařilo získat finanční prostředky na jazykově vzdělávací kurz pro 30 našich žáků, kteří v době od 18. do 24. října 2015 odjeli do Londýna, kde se v dopoledních hodinách účastnili výuky v jazykové škole a odpoledne poznávali krásy Anglie.

Dále byly z výzvy č. 56 financovány zahraniční vzdělávací pobyty pro některé naše pedagogy.

 
 
 • Název projektu:         UČÍME SE JAZYKY
 • Číslo výzvy:               56
 • Název programu:       Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa:              7.1 – Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory:         7.1.1 -  Zvyšování podpory vzdělávání
 • Získaná podpora v Kč:          704 761,- Kč


Více zde: www.poaplzen.cz/vzdprokonkurenci/

 

Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních programech

 • škola se zúčastnila mezinárodní programu EDISON organizovaného studentskou organizací AIESEC – únor 2014