Manuál k vyplnění přihlášky

Manuál k vyplnění přihlášky

Studijní obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
(volitelné obory – cestovní ruch a sociálně-právní se volí až od 3. ročníku)


Manuál k vyplnění přihlášky

1. Na střední školy podává každý žák 2 přihlášky.

2. Je nutné řádně vyplnit všechny kolonky přihlášky – nezapomenout rodné číslo uchazeče, telefonický a e-mailový kontakt na rodiče uchazeče, máte-li datovou schránku – nezapomeňte vypsat do přihlášky její ID.

3. Obě přihlášky musí být naprosto totožné, tzn. pořadí škol se nemění. Nemusí korespondovat s konečným rozhodnutím, na kterou školu odevzdáte zápisový lístek. Pořadí škol rozhoduje jen o tom, na které škole bude uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a v druhém kole. Na obě školy jsou CERMATEM zaslány uchazečovy výsledky z obou kol příjímacích zkoušek. Pro přijímací řízení se využívají vždy lepší výsledky z obou termínů přijímacích zkoušek.

4. Přihlášku s vyplněnými známkami z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ je nutné nechat na ZŠ potvrdit (razítko a podpis) na zadní straně přihlášky.

5. Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

6. V případě, že máte diagnostikovány specifické vzdělávací potřeby, nezapomeňte k přihlášce přidat posudek z PPP o uzpůsobení přijímacích zkoušek (pokud jej uchazeč má a potřebuje).

7. K přihlášce můžete přidat diplomy z odborných soutěží a olympiád – okresních či krajských kol (např. matematika, cizí jazyky apod.)