poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Maturita 2019

Důležité termíny pro maturanty POA

 • po 12. listopadu 2018: žáci obdrží ve škole formulář přihlášky k MZ.
 • nejpozději do 30. listopadu 2018: žáci odevzdají vyplněnou přihlášku k MZ řediteli školy.
 • do 14. prosince 2018: žáci obdrží od ředitele školy výpis z přihlášky, správnost údajů stvrdí podpisem.
 • od 2. ledna 2019: žáci se mohou registrovat na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

 

Maturitní zkoušky - jarní termín 2019:

10. 4. 2019 od 12. 30 do 14.35 – český jazyk – písemná práce
11. 4. 2019:
 • od 8.00 do 9.15 – anglický jazyk – písemná práce
 • od 10. 00 do 11.15 – německý jazyk – písemná práce
 • od 12. 30 do 13. 45 – ruský jazyk – písemná práce
23. 4. 2019 – klasifikační porada pro 4. A a 5. DS
23. – 26. 4. 2019 – přípravný týden na maturitní předměty – každý den proběhne intenzivní příprava z jednoho maturitního předmětu pro žáky 4. A (možno i pro 5. DS) – každý den od 8. 00 do 11. 30 hodin:
 • 23. 4. 2019 – ÚČE
 • 24. 4. 2019 – ČJL
 • 25. 4. 2019 – EKO
 • 26. 4. 2019 – MAT / AJ / NJ
26. 4. 2019 – od 12. 00 rozdávání vysvědčení
29. 4. 2019 od 8. 00 - praktická maturitní zkouška – dle rozpisu žáků
30. 4. 2019 od 8. 00 - praktická maturitní zkouška – dle rozpisu žáků
(Praktické MZ se účastní pouze žáci s úspěšně ukončeným 4. a 5. roč.).
 
písemné maturitní zkoušky:
 • 2. 5. 2019 od   8. 00 do 10. 15 – matematika – didaktický test
 • 2. 5. 2019 od 13. 00 do 15. 05 – anglický jazyk – didaktický test
 • 3. 5. 2019 od   8. 00 do   9. 30 – český jazyk – didaktický test
 • 3. 5. 2019 od 11. 20 do 13. 25 – německý jazyk – didaktický test
 • 3. 5. 2019 od 14. 00 do 16. 05 – ruský jazyk – didaktický test
 
27. 5. – 31. 5. 2019 – ústní maturitní zkoušky