poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Maturita 2019

Důležité termíny pro maturanty POA

  • po 12. listopadu 2018: žáci obdrží ve škole formulář přihlášky k MZ.
  • nejpozději do 30. listopadu 2018: žáci odevzdají vyplněnou přihlášku k MZ řediteli školy.
  • do 14. prosince 2018: žáci obdrží od ředitele školy výpis z přihlášky, správnost údajů stvrdí podpisem.
  • od 2. ledna 2019: žáci se mohou registrovat na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

 

Maturitní zkoušky - jarní termín 2019:

Písemná maturitní zkouška z ČJ a cizího jazky:  10. a 11. 4. 2019 
Praktická maturitní zkouška:                                 konec dubna 2019 (bude upřesněno)
Písemné maturitní zkoušky:                                  od 2. 5. 2019
Ústní maturitní zkoušky:                                        27. 5. - 31. 5. 2019