poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Volitelné obory

Volitelný obor školy si žáci vybírají na konci 2. ročníku pro 3. a 4. ročník.

Mohou si  zvolit jeden z nabízených oborů:

1. Sociálně-právní obor - zahrnuje předměty vyučované ve 3. a 4. ročníku:

 • Psychologii
 • Etiku
 • Filozofii
 • Sociologii
 •  

2. Cestovní ruch -  zahrnuje předměty vyučované ve 3. a 4. ročníku:

 • Zeměpis cestovního ruchu
 • Technika cestovního ruchu
 • Průvodcovská činnost

 

3. Masmediální komunikace  - zahrnuje předměty vyučované ve 3. a 4. ročníku:

 • Dramatická výchova
 • Rétorika
 • Estetika