poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Studium a jeho organizace

 

Organizace školního roku 2017/18 
  1. pololetí: 4. září 2017 – 31. ledna 2018
  2. pololetí: 1. února 2018 – 39. června 2018

 

Maturitní zkoušky:

Písemná maturitní zkouška z ČJ:            11. 4. 2018
Praktická maturitní zkouška:                    bude upřesněno
Písemné maturitní zkoušky:                     2. 5. - 9. 5. 2018
Ústní maturitní zkoušky:                           28. 5. - 1. 6. 2018

 

Školní prázdniny:

Podzimní                        26. 10. a 27. 10. 2017
Vánoční                          23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní                         2. 2. 2018
Jarní                               19. 2. – 25. 2. 2018
Velikonoční                     29. – 30. 3. 2018
Hlavní                             od 2. 7.  2018 do 31. 8. 2018
                                       (výuka pro školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018)

 

Přijímací zkoušky:     přihlášky pro denní studium odevzdat v kanceláři školy do 1. 3. 2018

                                     přihlášky pro dálkové studium odevzdat v kanceláři školy do 20. 3. 2018
                                     (možné i pozdější přihlášení)

                                     termín přijímacích zkoušek – bude upřesněno

 

Maturitní zkoušky:      JARNÍ OBDOBÍ

                                       Praktická maturitní zkouška - bude upřesněno

                                       Písemné maturitní zkoušky - dle rozpisu státních maturit 

                                       Ústní maturitní zkoušky 28. 5 - 1. 6. 2018                                                

Pedagogické porady:

  • 14. listopadu 2017
  • 24. ledna 2018
  • 19. dubna 2018
  • termín klasifik. porady pro  4. A a 5. DS bude upřesněn v průběhu školního roku
  • 21. června 2018

                                                          

Dny otevřených dveří:

     10. října 2017             14. 00 – 17. 00 hodin
     20. listopadu 2017     14. 00 – 17. 00  hodin
     12. prosince 2017      14. 00 - 17. 00 hodin
     25. ledna 2018           14. 00 – 17. 00  hodin

 

Informační dny pro rodiče:

    14. listopadu 2017          14. 00 – 17. 00  hodin
    19. dubna 2018               14. 00 – 17. 00  hodin