poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
DS 3. ročník
Rozvrh studia při zaměstnání -   3. ročník
2. pol. školního roku 2016/2017
Konz. Datum   Pořadové číslo konzultační hodiny
          1 2 3 4 5 6
So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 24.02.2017           EKO EKO NJ NJ ÚČE ÚČE
          3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A
25.02.2017 So         STA STA ČJ ČJ NJ NJ NJ
        1.A 1.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A
2 10.03.2017           EKO EKO EKO AJ AJ AJ
          3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A
11.03.2017 So             ITE ITE ITE AJ AJ
            ITE ITE ITE 3.A 3.A
3 24.03.2017           AJ AJ ITE ITE ÚČE ÚČE
          3.A 3.A ITE ITE 3.A 3.A
25.03.2017 So   ÚČE ÚČE ÚČE RJ RJ RJ        
  3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A        
4 07.04.2017           NJ NJ EKO EKO    
          3.A 3.A 3.A 3.A    
                         
                     
5 21.04.2017           HOZ HOZ ÚČE PEK PEK PEK
          3.A 3.A 3.A ITE ITE ITE
22.04.2017 So     RJ RJ RJ RJ MAT MAT ČJ ČJ ČJ
    3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A
6 19.05.2017           AJ AJ NJ NJ NJ NJ
          3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A
20.05.2017 So RJ RJ RJ HOZ HOZ HOZ MAT ČJ ČJ ČJ ČJ
3.A 3.A 3.A 1.A 1.A 1.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A
7 02.06.2017           EKO EKO EKO PEK PEK  
          3.A 3.A 3.A ITE ITE  
03.06.2017 So MAT STA STA PEK PEK ÚČE ÚČE ÚČE ČJ ČJ ČJ
3.A 1.A 1.A ITE ITE 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A
8 16.06.2017           AJ AJ AJ ITE ITE ÚČE
          3.A 3.A 3.A ITE ITE 3.A
17.06.2017 So NJ NJ STA MAT ÚČE ÚČE ÚČE RJ RJ RJ  
3.A 3.A 1.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A 3.A  

 

Vysvětlivka: U každé konzultační hodiny je uveden předmět a učebna, v které probíhá výuka - např. Předmět EKO učebna 1.A