poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
DS 1. ročník

1. pol. školního roku 2017/2018

Konz. Datum   Pořadové číslo konzultační hodiny
          1 2 3 4 5 6
So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 22.09.2017           ZPV ITE ITE NJ NJ  
          2.A ITE ITE ZCR ZCR  
23.09.2017 So                      
                     
2 06.10.2017           PEK PEK MAT MAT    
          ITE ITE ZCR ZCR    
07.10.2017 So PRA PRA NJ NJ DĚJ DĚJ ČJ        
2.A 2.A ZCR ZCR 2.A 2.A 2.A        
3 20.10.2017           ZPV ITE ITE HOZ HOZ  
          2.A ITE ITE 2.A 2.A  
21.10.2017 So OBN OBN ČJ ČJ ČJ NJ NJ NJ AJ AJ  
2.A 2.A 2.A 2.A 2.A ZCR ZCR ZCR 2.A 2.A  
4 03.11.2017           HOZ ČJ ČJ ČJ DĚJ DĚJ
          2.A 2.A 2.A 2.A 2.A 2.A
04.11.2016 So MAT STA STA MAT AJ AJ NJ NJ      
ZCR ZCR ZCR ZCR 2.A 2.A ZCR ZCR      
5 01.12.2017           PEK PEK AJ MAT MAT  
          ITE ITE 2.A ZCR ZCR  
02.12.2017 So NJ NJ AJ AJ AJ ČJ ČJ ČJ      
ZCR ZCR 2.A 2.A 2.A 2.A 2.A 2.A      
6 15.12.2017           HOZ AJ AJ AJ DĚJ  
          2.A 2.A 2.A 2.A 2.A  
16.12.2017 So ČJ ČJ STA STA MAT MAT PRA PRA      
2.A 2.A ZCR ZCR ZCR ZCR 2.A 2.A      
7 05.01.2018           PEK PEK ZPV ZPV AJ AJ
          ITE ITE 2.A 2.A 2.A 2.A
06.01.2018 So   DĚJ DĚJ MAT MAT   OBN OBN      
  2.A 2.A ZCR ZCR   2.A 2.A      
8 19.01.2018           HOZ ZPV PEK ITE NJ NJ
          2.A 2.A ITE ITE ZCR ZCR
20.01.2018 So ITE ITE STA PRA PRA OBN OBN ČJ DĚJ    
ITE ITE ZCR 2.A 2.A 2.A 2.A 2.A 2.A    

 

Vysvětlivka: U každé konzultační hodiny je uveden předmět a učebna, v které probíhá výuka - např. Předmět: EKO učebna: 2.A